Všeobecné pravidlá lietania s dronmi | 2020


25.08.2019, napísal: Adam Kacvinský

V tlači sa často stretávame s porušovaním predpisov pri lietaní s dronom. Z našej praxe usudzujeme, že sa to vo väčšine prípadov deje z dôvodu nevedomosti pilota. Aké pravidlá je potrebné pri lietaní s dronom dodržiavať?

[EDIT 1.11.2019] - Článok bol upravený podľa najnovšieho rozhodnutia DÚ 1/2019, ktoré upravuje pravidlá lietania s dronmi na Slovensku.

Je svetovým trendom, že pravidlá lietania s dronom sa líšia podľa účelu jeho použitia – iné pravidlá platia pre rekreačné a športové lietanie a iné pre komerčné použitie. My sa pozrieme na pravidlá, ktoré platia pre všetky drony, bez rozdielu účelu ich využitia.

Nepretržitý očný kontakt s dronom

Keďže na Slovensku nie je povolené lietať s dronom mimo hraníc vizuálneho dohľadu pilota, počas všetkých letov je potrebné udržiavať nepretržitý očný kontakt pilota s dronom. Dodržiavanie tohto pravidla nenahradzuje používanie elektronických alebo optických pomôcok, výnimku tvoria iba okuliare a kontaktné šošovky.

Lety s použitím elektronického prenosu obrazu z dronu na obrazovku alebo FPV okuliare pilota (FPV - z anglického First Person View) sú legálne iba v dvojpilotnej konfigurácií, kedy jeden z pilotov riadi dron na základe obrazu zobrazovaného napríklad na tablete a druhý z pilotov udržiava s dronom nepretržitý piamy očný kontakt a môže v ktorejkoľvek chvíli prevziať riadenie dronu.

Dron dáva vždy prednosť

Podmienka neustáleho vizuálneho kontaktu s dronom súvisí s ďalším dôležitým pravidlom – prednosťou iných lietadiel pred dronom za každých okolností. Lietadlom sa v tomto prípade nerozumie iba zariadenie s 2 krídlami a motorom, ktoré si pod týmto slovom človek bežne predstaví. Ide aj o vrtuľníky, vetrone, rogalá, paraglidy, balóny a im podobné zariadenia, ktoré sa v rovnakých výškach ako lietajú drony vyskytujú bežne.

S prihliadnutím na veľkosť dronov a obtiažnosť ich spozorovania v dostatočnom predstihu inými lietadlami je prirodzené, že pilot dronu je zodpovedný za dodržanie primeraného bezpečného odstupu. Preto je potrebné stále udržiavať s dronom priamy vizuálny kontakt a byť schopný rozlíšiť nielen dráhu letu dronu, ale aj ostatných lietadiel a odpovedajúco zareagovať, čo je pri riadení dronu na základe „live“ prenosu z kamery problematické.


Odstup od osôb, objektov a ochranných pásiem

Okrem odstupu od pilotovaných lietadiel je potrebné počas letu s dronom dodržiavať tiež horizontálny odstup od vozidiel, ciest, stavieb a osôb - minimálne 50 m s výnimkou pilota, alebo zaškoleného obslužného personálu. To neplatí u "hobby dronov" podkategórie A1, u nich musí pilot dodržiavať iba zákaz prelietavania nad zhromaždiskami ľudí.

Je zakázané lietať v ochranných pásmach a v zónach s faunou citlivou na hluk z leteckej prevádzky, ktoré sú zriadené najmä v národných parkoch. Tieto oblasti sú vo VFR manuáli označené zelenou prerušovanou čiarou s názvom napr. NAPANT WEST, TANAP alebo VELKA FATRA.
Páči sa vám tento článok?

Prihláste sa na odber článkov zo sveta dronov,
novinky z legislatívy vám prídu priamo na email!

Chcem zasielať novinky na e-mail


Od týchto pravidiel sa však je možné do istej miery odchýliť:

  • v prípade letu v oblastiach citlých na hluk z leteckej prevádzky - po schválení správcom danej chránenej oblasti
  • v prípade menších odstupov od objektov ako je všeobecne platných 50 m - po schválení Dopravným úradom, spravidla na základe postupu zapracovaného v prevádzkovej príručke.


Vzdušné priestory

Pravidlá lietania sa ďalej vzťahujú na oblasť, v ktorej chceme lietať. Problematikou vzdušných priestorov a maximálnych povolených výšok letu sa venujeme v samostatnom článku.

Na webovej stránke Dopravného úradu nájdete úplné znenie pravidiel lietania s dronmi na Slovensku


Teoretické školenie "pilota dronov"

Ďalšie informácie, potrebné pre úspešné zloženie teoretickej a praktickej skúšky na Dopravnom úrade, sa dozviete na našom školení pre získanie "povolenia na lietanie s dronom"!

 Viac infoPrečítajte si naše ďalšie články:


02.04.2019, napísal: Adam Kacvinský

Školenie pre získanie "povolenia na lietanie s dronom"

24.08.2018, napísal: Adam Kacvinský

Podnikanie s dronmi - Výkon leteckých prác

02.08.2018, napísal: Adam Kacvinský

Vzdušné priestory a maximálne výšky dronov

Naši spokojní zákazníci