Vzdušné priestory a maximálne výšky dronov


02.08.2018, napísal: Adam Kacvinský

Vedieť, v akom vzdušnom priestore sa nachádzame, je pre legálne a bezpečné lietanie s dronom kľúčové. V tomto článku si stručne zhrnieme vzdušné priestory, s ktorými sa na Slovensku môžete stretnúť.

[EDIT 1.11.2019] - Článok bol upravený podľa najnovšieho rozhodnutia DÚ 2/2019, ktoré upravuje pravidlá lietania s dronmi na Slovensku.


Nad Slovenskom sa nachádza niekoľko typov vzdušných priestorov, pre ktoré je nutné dodržiavať rozličné pravidlá. Všetky tieto priestory sú vyznačené na leteckej mape ICAO v mierke 1:500 000, ktorá by mala byť súčasťou prepravného boxu každého pilota dronov.

Neriadený vzdušný priestor - trieda G

Ako je už z názvu zrejmé, v neriadenom vzdušnom priestore nie sú lietadlá „riadené“ žiadnym dispečerom, lietajú za neustálej vizuálnej kontroly okolitého priestoru. Neriadený vzdušný priestor je, jednoducho povedané, všade mimo riadených a vymedzených vzdušných priestorov. Okrem všeobecných pravidiel lietania s dronom je tu nutné rešpektovať iba maximálnu výšku letu – 120 m nad najvyššou prekážkou v horizontálnom okruhu 30 mmaximálnu horizontálnu vzdialenosť dronu od pilota - 1 km.

Okrsok neriadeného letiska - ATZ

Na leteckej mape Slovenska nájdete taktiež neriadené letiská, väčšinou s trávnatými dráhami. Okolo týchto letísk sú stanovené okrsky neriadených letísk (ATZ z anglického Airfield Traffic Zone), ktoré siahajú horizontálne do vzdialenosti 5,5 km od stredu letiska (ARP letiska) a do výšky 4 000 ft AMSL (t.j. 4 000 stôp nad strednou hladinou mora, čo je približná nadmorská výška 1200 m.n.m.).

V tomto priestore nie je nutné dodržiavať maximálnu výku letu stanovenú pre neriadený vzdušný priestor, avšak je tu možné lietať iba na základe koordinácie letu s prevádzkovateľom daného letiska, ktorý môže určiť ďalšie požiadavky.

V praxi to môže vyzerať tak, že prevádzkovateľ letiska poverí človeka s rádiostanicou a preukazom rádiotelefonistu, ktorý bude počas letu pri Vás a bude komunikovať s ostatnými lietadlami v danom priestore. V našich podmienkach tak bude s dronom možné legálne vyletieť až do výšky približnie 1 km nad zemou!


Riadený vzdušný priestor - CTR

Na slovenskej oblohe sa nachádzajú aj riadené vzdušné priestory (tzv. CTR z anglického Control Zone), spravidla v blízkosti veľkých medzinárodných letísk (Bratislava, Piešťany, Žilina, Sliač, Poprad, Košice a Prešov). Od neriadeného vzdušného priestoru sa odlišujú tým, že lietadlá v nich musia dodržiavať pokyny letového dispečera.


Dronový newsletter

Prihláste sa na odber článkov zo sveta dronov,
novinky z legislatívy vám prídu priamo na email!

Chcem zasielať novinky na e-mail

V riadenom vzdušnom priesotre platí maximálna výška letu UAV:


Zákaz lietania

Počas letu je potrebné vyhýbať sa zakázaným a aktivovaným vyčleneným vzdušným priestorom (napríklad jadrové elektrárne, niektoré továrne, vojenské strelnice, cvičné priestory a podobne).


Zdroj informácií - v akom vzdušnom priestore som?

Rozdelenie vzdušných priestorov je možné nájsť v už spomenutej leteckej ICAO mape v mierke 1:500 000. Okrem papierovej verzie si ju môžete prezerať a stiahnuť v neoficiálnej verzii aj na webe Openflightmaps.

[EDIT 27.02.2019, Adam Kacvinský] Dnes LPS vydalo VFR manuál, pomocou ktorého si pilot dronov jednoducho dohľadá: 

  • Vzdušné priestory;
  • Telefónne čísla na prevádzkovateľov neriadených letísk a 'dispečerov' riadených letísk;
  • Ochranné pásma a zóny s faunou citlivou na hluk z leteckej prevádzky.

Ďalšie informácie o vzdušných priestoroch sa dozviete na našom kurze, či na webe a v prezentácii Letových prevádzkových služieb SR.


Teoretické školenie pilota dronov

V priebehu 2 dní vám vysvetlíme problematiku vzdušných priestorov a pripravíme Vás na zvládnutie teoretickej a praktickej skúšky na Dopravnom úrade. Vyberte si z najbližších termínov školení, alebo nám napíšte a určite sa dohodneme.

Cena teoretického školenia je 200 €

 Viac infoPrečítajte si naše ďalšie články:


25.08.2019, napísal: Adam Kacvinský

Všeobecné pravidlá lietania s dronmi | 2020

02.04.2019, napísal: Adam Kacvinský

Školenie pre získanie "povolenia na lietanie s dronom"

24.08.2018, napísal: Adam Kacvinský

Podnikanie s dronmi - Výkon leteckých prác

Naši spokojní zákazníci