Barion Pixel

Drony v poľnohospodártve a lesníctve

Poľnohospodári, agronómovia a lesníci 21. storočia využívajú drony. Buďte o krok napred!

Analýza pôdy a monitorovanie úrody

Údaje z dronu včas odhalia napadnutie škodcami a určia správny čas zberu úrody. Okrem toho dokážu identifikovať potrebné množstvo hnojiva špecificky pre konkrétne miesto, čo šetrí nemalé financie.

Dronový záber z výšky pri analyzovaní sadu
Ovládanie dronu pri výkone leteckých práv v poľnohospodárstve

Plánovanie siatia a zavlažovanie

Terén v priebehu niekoľkých jednotiek až desiatok minút nasnímate z dronu a fotky sa spracujete v špecializovanom softvéri. Výsledkom je model, ktorý využíjú ďalšie zariadenia, napríklad pri výseve či efektívnom cielenom zavlažovaní.

Moderné lesníctvo

Bezpilotné prostriedky našli svoje uplatnenie pri získavaní dát o vitalite porastov či meraní objemu neforemných hmôt, ako sú napríklad skladové zásoby dreva.

Dron Phantom 4 s RGB kamerou využívaný v lesníctve pri meraní neforemných hmôt

Drony lietajú s 2 typmi senzorov

1. RGB kamera

Ide o obyčajnú kameru, ktorá zachytáva snímky v bežnom viditeľnom spektre. Generuje dáta používané pre meranie objemov, získavanie mračien bodov pre meranie hrúbky kmeňov či terénne merania.

2. Multispektrálna kamera

Tento typ kamery zachytáva viditeľné aj neviditeľné spektrá. Poskytuje skvelý podklad pre sledovanie chorôb lesa, detekciu suchých porastov, sledovanie fotosyntézy a iných hodôt, ktoré nie je možné sledovať voľným okom.

Postrekovanie s dronom

DJI Agras T30

Ide o vysoko efektívne riešenie postrekov v agrosektore. Ide o hexakoptéru (6 rotorov), ktorá unesie až 30 litrov koncentrovaného postreku.

Vďaka rotorom je postrek rovnomerne “vháňaný” priamo do porastu. S efektívnou šírkou postreku 9 metrov dokáže za 1 letovú hodinu pokryť 16 hektárov.

Výber multikoptéry či fixed-wingu

Pre účely poľnohospodárstva a lesníctva je najskôr nutné určiť, aký užitečný náklad bude zariadenie niesť. Teda či pôjde o RGB alebo multispektrálnu kameru. Ďalej je nutné zvážiť veľkosť skúmaných oblastí. Pri bežných územiach bude plne stačiť multikoptéra, pre nasnímanie niekoľkých hektárov naraz lepšie poslúži “fixed-wing”.

Bližšie sa na to pozriete s našim inštruktorom v priebehu teoretického kurzu a fotogrametrického školenia.

Dron Phantom 4 PRO vhodný pre využitie v poľnohospodárstve a lesníctve s RGB kamerou

DJI Phantom 4 (PRO)

Profesionálny dron vybavený RGB kamerou. Phanom 4 disponuje kvalitnou optikou a dokáže pristáť aj do vyššej trávy.

Profesionálny dron Phantom 4 s kamerou typu Multispectral vhodný pre využitie v poľnohospodárstve

DJI Phantom 4 Multispectral

Dron pre efektívne poľnohospodárstvo a lesníctvo. Phantom 4 Multispectral disponuje aj RTK modulom.

Lietajúce krídlo fixed-wing SQ od výrobce eBee so širokým priemyselným využitím

Fixed-wing eBee SQ

“Lietajúce krídlo” eBee SQ pre široké využitie nielen v poľnohospodárstve a lesníctve.

Dron T16 od výrobcu DJI určený pre postrekovanie s využitím v poľnohospodárstve

DJI AGRAS T30

Dron určený na postrekovanie. DJI AGRAS T30 unesie až 30 litrov postreku.

Ako prebieha bežná dronová misia?

Informácie o potrebách klienta

Na základe informácií od klienta zhodnotíme požiadavky na dron, pilota, meteorologické podmienky, dodržiavanie pravidiel lietania a výsledný produkt.

Oboznámenie sa s miestom lietania

Skontrolujeme si miesto lietania pomocou Google Maps a leteckej mapy. Zaujíma nás trieda vzdušného pristoru či zastavané oblasti a prekážky. Klient nám odsúhlasí cenovú ponuku.

Žiadosť o povolenie foto a video záznamu z dronu

ZRUŠENÉ 1.3.2019 – Získali sme vyjadrenie posledného subjektu, ktoré zjednodušuje lietanie s dronmi vybavenými kamerou na Slovensku.

Vykonanie leteckej misie

Po dôkladnej príprave nasleduje zber “prvotných” fotografií a videí z dronu. Netreba zabudnúť na “piloťák”, mapu, potvrdenie o registrácii UAV či prevádzkovú príručku pre prípad kontroly políciou.

Posúdenie fotiek a videí Ministerstvom obrany

ZRUŠENÉ 1.3.2019 – na základe vyhlásenia NBÚ nie je nutné žiadať o posúdenie záznamu pri fotografiách a videách z dronu. 

Spracovanie a odovzdanie diela klientovi

Prvotné dáta sa spracujú tak, aby vyhovovali požiadavkám klienta. Zapracujú sa výhrady a dielo sa finálne odovzdá.

Online Školenie dron výuka škola

Začnite teoretickým kurzom ONLINE

V priebehu 1 týždňa Vás prostredníctvom 5 podvečerných online lekcií pripravíme na úspešné zloženie teoretickej skúšky pilota dronov. Skriptá vám zašleme kuriérom, počas hovoru budete mať nazdieľanú obrazovku školiteľa a budete mať možnosť použiť Váš mikrofón či kameru na interakciu.

To do list pred letom dron

Predpisy a bezpečnosť

Naučíme vás ako s dronom lietať bezpečne a podľa predpisov. S našim predletovým zoznamom úkonov už na nič nezabudnete.

Preukaz na drony

Získate licenciu pilota

Pripravíme vás na skúšky pre získanie licencie pilota dronov. Preskúšanie pozostáva z teoretickej a praktickej časti.

Ten správny dron

Poradíme vám, aké zariadenie Vám bude vyhovovať. Ešte pred kúpou si ho budete môcť vyskúšať v priebehu praktického kurzu.

Legálne lietanie s dronom

Poistenie a
registrácia

Ak to bude legislatíva vo vašom prípade vyžadovať, pomôžeme Vám s poistením a registráciou dronu.

skontrolované

Získanie potrebných povolení

Ak budete spadať do osobitnej kategórie prevádzky, pomôžeme vám s celým byrokratickým procesom.

katalóg stránka

Katalóg certifikovaných dronistov

Zaradíme vás do katalógu osvedčených certifikovaných pilotov dronov, kde vás nájdu vaši zákazníci.