Barion Pixel

Mapovanie s dronom bez legislatívnych komplikácií

mapovanie-s-dronom-bez-rpiemyselnej-bezpecnosti

Podľa stanoviska Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (v prílohe) nie je nutné byť držiteľom priemyselnej bezpečnosti, ak robím s bežným dronom s nekalibrovanou kamerou sériu fotografií s prekryvom s následným vytvorením panoramatických snímkov pomocou post-processingu. Pani inžinierke Leitmannovej (riaditeľka odboru geodézie a medzinárodných vzťahov ÚGKK SR) sme zaslali e-mail s konkrétnou modelovou situáciu (celý e-mail v prílohe na konci článku). Pýtali sme sa na lietanie so zariadením Phantom od firmy DJI. Toto zariadenie je osadené nekalibrovanou kamerou s rozlíšením 20 megapixelov a je schopné zaznamenávať snímky jednotlivo ale aj súvisle a je ho možné využiť na zaznamenávanie panoramatických snímok. Tie sú skladané z viacerých jednotlivých fotografií s určitým prekrytom. Phantom je taktiež schopný lietať nad určitou lokalitou a zaznamenávať sériu fotografií, ktoré je následne možné pospájať do jedného súvislého snímku.

Otázky k tomuto príkladu boli nasledovné: 

  1. Spadá panoramatická snímka do definície leteckého meračského snímkovania? 
  2. Sú fotografie z ktorých je možné zložiť väčší obraz povrchu zeme leteckými meračskými snímkami aj keď sú vytvorené bez geodetického zamerania pozemných bodov a bez kalibrovaného objektívu?
  3. Je možné s dronom bez nekalibrovanej kamery s rozlíšením do 20 megapixelov vykonať letecké meračské snímkovanie?

Vyjadrenie ÚGKK k mapovaniu s dronom

V skratke, riaditeľa OGMV nám potvrdila, že materiál získaný uvádzanými prostriedkami (bežným dronom) sú z pohľadu geodézie a kartografie v princípe iba “obrázky”, resp. fotografie zemského povrchu. Nepokladajú sa teda za materiály leteckého snímkovania a diaľkového prieskumu Zeme – tie je možné získať iba na základe leteckého snímkovania (zákon 4. 143/1998 Z. z. O civilnom letectve). V príklade uvedené činnosti nie je možné pokladať za letecké meračské snímkovanie, keďže nespĺňajú stanovené parametre. Toto oficiálne vyjadrenie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR výrazne pomôže geodetom, kartografom, architektom či projektantom. Ďalej to pomôže pri využití dronov v poľnohospodárste a lesníctve. Pre takéto využitie dronov sme pripravili kompletný 51-hodinový kurz mapovania a merania (dronovej fotogrametrie). Kurz merania a mapovania s dronom (dronová fotogrametria) sa skladá z 5 samostatných modulov. V priebehu 51 hodín lekcií sa pozrieme na:

Zdieľaj článok na svoje sociálne siete a pomôž nám rásť.
Newsletter
Radi ti budeme zdielať novinky zo sveta dronov, preto prihlás sa na odber nášho emailingu.