Nové pravidlá lietania s dronmi | 2020


17.04.2020, napísal: Adam Kacvinský

Zmeny ovplyvňujú ako komerčných pilotov, tak hobby užívateľov dronov. Včera, 30.10.2019 vydaj Dopravný úrad nové Rozhodnutie č. 2/2019, ktoré nadobudne účinnosť 15.11.2019. V tomto článku Vám prinášame najpodstatnejšie zmeny, ktoré sa týkajú dronového segmentu na Slovensku. Článok budeme priebežne aktualizovať.

V nasledujúcej infografike sú zhrnuté najdôležitejšie zmeny pravidiel lietania s bezpilotnými prostriedkami, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené v ďalších častiach článku:

nove-pravidla-lietania-s-dronmi-aprop-DU-1-2019

Prvou zmenou je, že Dopravný úrad v novom rohodnutí 2/2019 rozdeľuje prevádzku bezpilotných prostriedkov na kategóriu A (Hobby užívateľov)kategóriu B (Komerčných užívateľov). Niektoré zmeny sa týkajú oboch týchto skupín, niektoré ovplyvňujú iba vybrané kategórie či podkategórie. Začneme zmenami, ktoré sa týkajú všetkých:

Zmeny všeobecných pravidiel lietania s dronmi

Obe kategórie, teda hobby aj komerční užívatelia, musia dodržiavať všeobecné pravidlá lietania s dronom. Tu nastali 3 zmeny: 

1. Maximálna výška letu

Maximálna výška v neriadenom vzdušnom priestore (triedy G) 120 m nad zemou (AGL) sa po novom ráta od najvyššej prekážky v okruhu 30 metrov. 

2. Let v ATZ (Okrsok neriadeného letiska)

V ochranných vzdušných zónach malých športových letísk, ktoré siahajú 5,5 km od vzťažného bodu letiska do výšky 4000 ft AMSL (približne 1200 m.n.m.) nie je nutné pri koordinácii s prevádzkovateľom letiska dodržiavať maximálnu výšku letu 120 m nad zemou. V praxi sa tak je možné s dronom legálne dostať až do 1 kilometra nad zemou!

3. Zmena minimálnych vzdialeností a výšok letu v riadených oblastiach

Viac v ďalších častiach článku:

dji-phantom-4-flying-camera-aprop

Kategória A (Hobby užívatelia)

Pre hobby užívateľov ďalej platí, že nie je nutné mať pre lietanie s dronom žiadne špeciálne povolenie od Dopravného úradu a nie je nutné byť držiteľom Preukazu pilota dronov (Po novom je to Preukaz pilota na diaľku). Nasnímaný materiál je možné pri dodržaní pravidiel ochrany súkromia a pri nekomerčnom použití voľne šíriť.

Prvou podstatnou zmenou je vytvorenie nových podkategórií pre diaľkovo riadené lietadlá (drony) a modely lietadiel (C0 až C4), hlavne na základe MTOW (maximálnej vzletovej hmotnosti) zariadení: 

Podkategória A1 (Drony C0 a C1)

- Je nutné dodržiavať všeobecné pravidlá lietania s dronmi;

- Pilot je povinný lietať tak, aby neboli prelietavané zhromaždiská ľudí;

- V riadenom vzdušnom priestore (CTR) bez koordinácie s riadiacou vežou môže pilot lietať iba do výšky 30 m nad zemou a ďalej ako 3,7 km od referenčného bodu letiska (ARP);

- Pri automatickom móde „folow me“ je nutné dodržiavať maximálnu výšku 30 m nad zemou do horizontálnej vzdialenosti 30 m od pilota

Drone-racing-small-Mavic-Air-Aprop

Podkategória A2 (Drony C2)

 - Je nutné dodržiavať pravidlá lietania A1 a naviac:

- Je nutné dodržiavať minimálnu vzdialenosť 50 metrov od nezúčastnených osôb. Nezúčastnenými osobami sa rozumejú osoby, ktoré sa žiadnym spôsobom nepodieľajú na príprave, vykonaní alebo vyhodnotení letu bezpilotného lietadla.

- Je nutné lietať tak, aby neboli prelietavané husto osídlené oblasti miest, obcí, zón alebo urbanistických koncentrácií, zhromaždenia ľudí na voľnom priestranstve, stavby, ochranné pásma letísk, ochranné pásma leteckých pozemných zariadení alebo chránené územia.

 drone-dji-phantom-4-aprop-field

Podkategória A3 (Drony C3 a C4) 

- Pilot je povinný dodržiavať pravidlá lietania kategórie A2 a naviac:

- V riadenom vzdušnom priestore (CTR) bez koordinácie s riadiacou vežou môže letieť maximálne do výšky 30 m nad zemou a iba ďalej ako 5,6 km od referenčného bodu letiska (ARP).


Páči sa vám tento článok?

Prihláste sa na odber článkov zo sveta dronov,
novinky z legislatívy vám prídu priamo na email!

Chcem zasielať novinky na e-mail


Kategória B (Komerční užívatelia)

Pre komerčných užívateľov naďalej zostáva v platnosti nutnosť získať Povolenie pre výkon leteckých prác, ktoré obnáša:

1.     Získanie Povolenia na lietanie s bezpilotným lietadlom  (starý názov - Povolenie pre lietanie lietadla spôsobilého lietať bez pilota). Vydané „staré“ povolenia na lietanie s lietadlom spôsobilým lietať bez pilota zostávajú v platnosti do času ich výmeny Dopravným úradom za nové povolenia. (Viac info tu);

2.     Poistenie dronu na škodu voči 3. osobám (Viac info tu)

3.     Registrácia dronu; (Viac info tu)

4.     Vypracovanie prevádzkovej príručky; (Viac info tu)

Hlavné zmeny pre komerčných užívateľov dronov sú nasledovné: 


1. Lietanie v noci

Pri komerčnom použití dronu je podľa nových pravidiel možné lietať aj v noci. Podmienkou je to, aby bolo zariadenie vybavené primeraným osvetlením a so súhlasom Dopravného úradu, čo v praxi znamená, že danú činnosť je nutné mať uvedenú a odsúhlasenú v prevádzkovej príručke.

2. Lietanie v CTR (Riadený vzdušný priestor) – povolenie a komunikácia

Asi najpodstatnejšou zmenou je zmena pravidiel lietania v riadených vzdušných priestoroch. Po novom už nebude oficiálne potrebné mať pri sebe rádiostanicu (ku ktorej je oficiálne nutné byť držiteľom preukazu rádiotelefonistu). Miesto rádiostanice bude musieť byť pilot, či iný obslužný personál zastihnuteľný na 2 telefónnych číslach. Postup pre plánované komerčné lietanie v riadenom vzdušnom priestore – v okolí veľkých letísk - bude nasledovný:

A) E-mailová žiadosť – min. 24 hodín pred plánovaným letom bude nutné zaslať e-mail so žiadosťou o vykonanie letu príslušnému stanovišťu riadenia letovej prevádzky;

B) Telefonát pred letom– po obdržaní potvrdenia v e-maili, minimálne 15 minút pred plánovaným vzletom pilot zatelefonuje príslušnému stanovišťu riadenia letovej prevádzky a potvrdí dohodnutý postup;

C) Telefonát počas a po lete – Pilot telefonicky oznámi akúkoľvek zmenu oproti dohodnutému postupu, či samotné ukončenie letu.

 Phantom-4-ground-take-off-aprop

Lietanie v CTR (Riadený vzdušný priestor) – maximálna výška

V novom rozhodnutí Dopravného úradu nie je stanovená maximálna výška letu pre komerčných užívateľov pri lete v riadenom vzdušnom priestore. To znamená, že ak s vyžiadanou výškou letu nebude mať problém riadenie letovej prevádzky, výška bude obmedzená iba zrakovými schopnosťami pilota (LET VFR a neustály vizuálny dohľad dronu, horizontálna vzdialenosť max. 1 000 m).


Využívanie dronov pre komerčné účely

Informácie potrebné pre úspešné zloženie teoretickej a praktickej skúšky na Dopravnom úrade sa dozviete na našom školení. Dôkladne Vás na ne pripravíme. Následne urobíme z Vášho dronu legálneho pomocníka aj bez toho, aby ste museli vkročiť na Dopravný úrad. Zariadime aj poistenie. Ďalším krokom je získanie Povolenia pre výkon leteckých prác. Zariadime všetko od prevádzkovej príručky až po kontrolné zoznamy.

Viac info


Prikladáme plné znenie rozhodnutia Dopravného úradu 2/2019.

Prečítajte si naše ďalšie články:


03.03.2020, napísal: Adam Kacvinský

Ako prebiehalo predchádzajúce fotogrametrické školenie

08.04.2019, napísal: Adam Kacvinský

Pokuty za lietanie s dronom

02.04.2019, napísal: Adam Kacvinský

Školenie pre získanie "povolenia na lietanie s dronom"

Naši spokojní zákazníci