Skúška pre získanie licencie pilota dronov na Dopravnom úrade


15.01.2020, napísal: Adam Kacvinský

Chcete získať "licenciu" na lietanie s dronom? Tak to sa vám určite zídu informácie o tom, ako prebieha a z čoho sa skladá skúška!

Podľa súčasnej, ale aj pripravovanej európskej legislatívy pre drony, je nutné pre legálne využívanie dronov pri podnikaní splniť určité podmienky. Jednou z nich je, že osoba, ktorá ovláda dron, musí byť držiteľom povolenia na lietanie lietadla spôsobilého lietať bez pilota, čo je zložitý názov pre "licenciu pilota dronov".

Pre získanie tohto povolenia je potrebné absolvovať:

 1. Teoretickú skúšku priamo na Dopravnom úrade;
 2. Praktickú skúšku pred zamestnancom Dopravného úradu.


Teoretická skúška 

"Teória" pozostáva z počítačového testu zameraného na základné znalosti z prevádzky pilotovaných lietadielvšeobecné vedomosti z problematiky dronov. Súčasťou testu sú nasledovné predmety:

 • Letecké právo a postupy riadenia letovej prevádzky;
 • Všeobecné vedomosti o lietadle;
 • Letové výkony lietadla a plánovanie letu;
 • Meteorológia;
 • Prevádzkové postupy;
 • Základy letu.

Dronový newsletter

Prihláste sa na odber článkov zo sveta dronov,
novinky z legislatívy vám prídu priamo na email!

Chcem zasielať novinky na e-mail


Pre absolvovanie teoretickej skúšky je potrebné správne odpovedať najmenej na 75 % otázok z každého predmetu. Počet vygenerovaných otázok je pri každom predmete iný. Aktuálne, na základe informácií od našich poslucháčov zo školení, je to od 8 do 36 pre každý z predmetov. V prípade, ak v rámci konkrétneho okruhu nedosiahnete stanovený limit, na ďalšom termíne budete opakovať už iba daný predmet, nie celú skúšku. Zúčastniť sa môžete 4 termínov, pokiaľ sa vám však nepodarí úspešne zložiť všetky predmety, teoretickú skúšku budete musieť opakovať v plnom rozsahu s prestávkou 12 mesiacov.

Na internete koluje zoznam asi 1300 otázok, ktoré sú skúšané na skúškach pre získanie licencie PPL (private pilot licence). Z našich skúseností vieme, že sa malá časť z nich zhodovala aj s testami UAV. Avšak pravdepodobne DÚ zareagoval aj na to, keď sa od januára 2019 menili skúšané okruhy otázok. Okrem zmeny časti otázok rozšíril DÚ skúšané osnovy o otázky spojené s UAV a ich prevádzkou, ktoré tam nie sú obsiahnuté.


Praktická skúška

Skúška z praktických schopností a znalostí je zameraná na orientáciu vo vzdušnom priestore SR, praktickú znalosť pravidiel lietania v konkrétnej lokalite s použitím leteckej mapy ICAO a samozrejme ovládanie dronu počas letu. Na praktickú skúšku je možné použiť iba dron, ktorý je zaevidovaný na Dopravnom úrade. Ak taký nemáte, zapožičiame vám náš!

Schopnosť ovládať dron sa preukazuje riadením dronu počas letu, ktorého plán pripraví zamestnanec Dopravného úradu. Najčastejšie sa jedná o určitý obrazec pozdĺž ktorého je potrebné letieť v určitej výške na danú vzdialenosť a čo najpresnejšie dodržať jeho tvar, obsahom skúšky však môžu byť aj iné letové cvičenia.

Na skúške neobstojíte, pokiaľ zamestnanca DÚ nepresvedčíte o tom, že ste naozaj schopný bezpečne a zodpovedne využívať vzdušný priestor SR, alebo ak dôjde k poškodeniu, zničeniu, či strate kontroly nad dronom. Pred praktickou skúškou preto odporúčame sa s riadením dronu dostatočne oboznámiť. Tí, ktorí už majú s dronmi nejakých pár desiatok letových hodín za sebou, s letovou časťou problém mať nebudú. Pre ostatných máme pripravený praktický kurz, kde všetko po poriadku a zorzumiteľne vysvetlíme.

Praktickú skúšku môžte vykonať na rôznych typoch UAV.  Konkrétne sú to:

 • multikoptéry (4 a viac vrtuľové drony)

 • lietadlá s pevným krídlom (fixed-wing)
 • vrtuľníky.

 Po úspešne zvládnutej skúške môžete daný typ legálne využívať pri podnikaní. Samozrejme po splnení ďalších podmienok komerčného využívania dronov.


Teoretický a praktický kurz "pilota dronov"

Pomôžeme Vám získať "pilotnú licenciu" na dron a okrem toho Vám odovzdáme niekoľkoročné know-how pre lietanie s dronom. Využívať dron pre komerčné účely tak budete môcť plnohodnotne v najkratšom možnom čase. Vyplňte nezáväznú prihlášku na kurz, budeme Vás kontaktovať! 

Viac informácií o teoretickom kurze

Viac informácií o praktickom kurzePrečítajte si naše ďalšie články:


25.08.2019, napísal: Adam Kacvinský

Všeobecné pravidlá lietania s dronmi | 2020

02.04.2019, napísal: Adam Kacvinský

Školenie pre získanie "povolenia na lietanie s dronom"

24.08.2018, napísal: Adam Kacvinský

Podnikanie s dronmi - Výkon leteckých prác

Naši spokojní zákazníci