Podnikanie s dronmi - Výkon leteckých prác


24.08.2018, napísal: Adam Kacvinský

Na našich školeniach sa tak často stretávame s otázkou, aké sú podmienky používania dronov pri podnikaní – pre fotografovanie, letecké meranie, či v poľnohospodárstve. V tomto článku vám prinášame odpoveď.

Ak sa dron používa pre komerčnú činnosť – najmä letecké snímkovanie, meračské práce, mapovanie, v poľnohospodárstve a podobne, hovoríme o tzv. výkone leteckých prác, teda letov za úplatu alebo inú odmenu. Povolenie na vykonávanie leteckých prác vydáva Dopravný úrad a má charakter koncesie – povolenia na vykonávanie určitej podnikateľskej činnosti po dobu jeho platnosti, nie povolenia na vykonanie jedného alebo viacerých individuálnych letov.

Povolenie na výkon leteckých prác

Prvé povolenie na vykonávanie leteckých prác vydáva Dopravný úrad s platnosťou na jeden rok a je spoplatnené sumou 600 €. Následne je možné požiadať o jeho predĺženie o ďalšie dva roky za poplatok 360 €.

Pre vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác je potrebné splniť najmä nasledovné požiadavky:

  • Zaevidovať dron na Dopravnom úrade – podobne ako autá alebo pilotované lietadlá, aj drony podliehajú povinnosti zápisu ich technických údajov a fotografí do evidencie Dopravného úradu. Zápis dronu do evidencie UAV na Dopravnom úrade v súčasnosti nie je spoplatnený.

  • Zjednať poistenie dronu – poistenie dronu proti škode spôsobenej 3. osobe je povinné, podobne ako je to s povinným zmluvym poistením u áut.

  • Získať „povolenie pre lietanie s dronom“ – toto povolenie, presnejšie nazvané "Povolenia na lietanie s bezpilotným lietadlom" získate po úspešnom absolvovaní teoretickej a praktickej skúšky na Dopravnom úrade. Na teoretickú skúšku vás pripravíme na teoretickom kurze pilota dronov, na praktickú skúšku a praktické lietanie na praktickom kurze pilota dron.

  • Vypracovať prevádzkovú príručku - prevádzková príručka pre výkon leteckých prác je jedinečný dokument vytvorený „na mieru“ pre konkrétnu spoločnosť, schvaľovaný Dopravným úradom. Upravuje činnosť spoločnosti, personálne a materiálne zabezpečenie leteckých prác, spôsob údržby a manipulácie s dronmi spoločnosti, výcvik personálu a iné. Téme prevádzkovej príručky sa podrobne venujeme v samostatnom článku.


Súhlas na vykonávanie leteckého snímkovania

[Edit 02.03.2019, Adam Kacvinský] Podľa stanoviska MO, ktoré sme získali 1.3.2019, nie je pri vykonávaní foto a video služieb nutné žiadať o Povolenie leteckého snímkovania. Viac sa dočítate v našom článku o zjednodušení lietania s dronom na Slovensku

Získanie povolenia na vykonávanie leteckých prác nie je na Slovensku posledným krokom v komunikácií s úradmi. Keďže letecké snímkovanie sa na Slovensku považuje za tvorbu utajovaných skutočností, je potrebné požiadať Ministerstvo obrany o vydanie súhlasu s vykonávaním leteckého snímkovania územia SR. Za vykonávanie leteckých prác bez povolenia (napr. akékoľvek letecké snímkovanie za úplatu alebo inú odmenu) môže Dopravný úrad udeliť pokutu do 33 190 €.


Legalizácia lietania s dronom

Poskytneme Vám kompletné služby pre legalizáciu komerčného lietania s dronom v najkratšom možnom čase. Kontaktujte nás!

Máte záujem o kurz pre lietanie s dronom? Vyberte si termín a miesto školenia, ktoré vám vyhovuje najviac.

Cena teoretického školenia je 200 €

Viac infoPrečítajte si naše ďalšie články:


29.01.2019, napísal: Adam Kacvinský

Prevádzková príručka pre drony

23.08.2018, napísal: Adam Kacvinský

Podmienky prevádzkovania dronov

Naši spokojní zákazníci