Podmienky prevádzkovania dronov


23.08.2018, napísal: Adam Kacvinský

Podmienky lietania s dronmi na Slovensku sú čiastkovo upravené množstvom právnych predpisov, vďaka čomu sú ťažko prehľadné. Preto sme sa ich rozhodli zhrnúť v niekoľkých na seba nadväzujúcich článkoch.

Na Slovensku sa drony, podobne ako automobily, delia na niekoľko skupín podľa ich maximálnej vzletovej váhy (MTOW, z anglického Maximum Take-Off Weight) a účelu využitia, pričom konkrétne podmienky a pravidlá lietania sa líšia pre každú takúto skupinu. 

Základné rozlišovacie faktory použitia dronov na Slovensku sú nasledovné: 

  • Či sa dron používa na hobby lietanie, alebo na výkon leteckých prác;
  • Či je MTOW dronu viac, alebo menej ako 20 kg.

Lietanie ako hobby

Pri hobby lietaní sa dron bezodplatne používa na letecký šport, rekreačné lietanie, alebo súťažné účely a pri lietaní sa z pohľadu legislatívy považuje za model lietadla nezávisle od spôsobu jeho konštrukcie – t.j. či sa jedná o dron s pevným krídlom, vrtuľník alebo multikoptéru. Pre hobby lietanie v súčasnosti platia najvoľnejšie podmienky – do MTOW 20kg nie je potrebné aby bol dron registrovaný, poistený, či byť držiteľom pilotnej licencie pre drony - Povolenia na lietanie lietadla spôsobilého lietať bez pilota.

Na Slovensku, na rozdiel od viacerých iných európsky krajín, nie je možné v rámci hobby lietania vyhotovovať obrazové záznamy - snímky pre vlastnú potrebu. Dron vybavený kamerou sa tak považuje za model lietadla, iba ak v ňom nie je vložená SD karta, či iné pamäťové médium. Akékoľvek letecké snímkovanie sa na Slovensku považuje za vykonávanie leteckých prác a podlieha povoleniu Dopravného úradu a Ministerstva obrany.

[EDIT 2.3.2018, Adam Kacvinský] Podľa stanoviska MO, ktoré sme získali 1.3.2019, je zaznamenávanie a uverejňovanie fotiek a videí pre nekomerčné (hobby) účely legálne! Je však potrebné dodržiavať všeobecné pravidlá lietania, ktoré sú jednotné bez ohľadu na účel využitia dronu.


Lietanie ako zárobková činnosť

Problematike prevádzky dronov pre komerčné účely (výkon leteckých prác) sa venujeme v samostatnom článku.


Legalizácia lietania s dronom


Poskytneme Vám kompletné služby pre legalizáciu komerčného lietania s dronom v najkratšom možnom čase. Kontaktujte nás!

Máte záujem o školenie pre získanie "povolenia na lietanie s dronom"? Vyberte si termín a miesto školenia, ktoré vám vyhovuje najviac.

Cena teoretického školenia je 200 €

Nezáväzná prihláška             Viac infoPrečítajte si naše ďalšie články:


08.04.2019, napísal: Adam Kacvinský

Pokuty za lietanie s dronom

29.01.2019, napísal: Adam Kacvinský

Prevádzková príručka pre drony

24.08.2018, napísal: Adam Kacvinský

Podnikanie s dronmi - Výkon leteckých prác

Naši spokojní zákazníci