Podmienky prevádzkovania dronov


01.02.2020, napísal: Adam Kacvinský

Podmienky lietania s dronmi na Slovensku sú čiastkovo upravené množstvom právnych predpisov, vďaka čomu sú ťažko prehľadné. Preto sme sa ich rozhodli zhrnúť v niekoľkých na seba nadväzujúcich článkoch.

Na Slovensku sa drony, podobne ako automobily, delia na niekoľko skupín podľa ich maximálnej vzletovej váhy (MTOW, z anglického Maximum Take-Off Weight) a účelu využitia, pričom konkrétne podmienky a pravidlá lietania sa líšia pre každú takúto skupinu. Z naše skúsenosti vyplýva, že MTOW dronu Dopravný úrad posudzuje ako váhu, ktorú má daný typ dronu zapísanú v technickej špecifikácii.

Základné rozlišovacie faktory použitia dronov na Slovensku sú nasledovné: 

  • Či sa dron používa na hobby lietanie, alebo na výkon leteckých prác;
  • Či je MTOW dronu viac, alebo menej ako 150 kg.

Lietanie ako hobby

Pri hobby lietaní sa dron bezodplatne používa na letecký šport, rekreačné lietanie, alebo súťažné účely a pri lietaní sa z pohľadu legislatívy považuje za model lietadla nezávisle od spôsobu jeho konštrukcie – t.j. či sa jedná o dron s pevným krídlom, vrtuľník alebo multikoptéru. Pre hobby lietanie v súčasnosti platia najvoľnejšie podmienky – do MTOW 20kg nie je potrebné aby bol dron registrovaný, poistený, či byť držiteľom pilotnej licencie pre drony - Povolenia na lietanie lietadla spôsobilého lietať bez pilota.

[EDIT 2.3.2018, Adam Kacvinský] Podľa stanoviska MO, ktoré sme získali 1.3.2019, je zaznamenávanie a uverejňovanie fotiek a videí pre nekomerčné (hobby) účely legálne! Je však potrebné dodržiavať všeobecné pravidlá lietania, ktoré sú jednotné bez ohľadu na účel využitia dronu, preto nasledovná časť už nie je v platnosti: 

Na Slovensku, na rozdiel od viacerých iných európsky krajín, nie je možné v rámci hobby lietania vyhotovovať obrazové záznamy - snímky pre vlastnú potrebu. Dron vybavený kamerou sa tak považuje za model lietadla, iba ak v ňom nie je vložená SD karta, či iné pamäťové médium. Akékoľvek letecké snímkovanie sa na Slovensku považuje za vykonávanie leteckých prác a podlieha povoleniu Dopravného úradu a Ministerstva obrany.


Lietanie ako zárobková činnosť

Problematike prevádzky dronov pre komerčné účely (výkon leteckých prác) sa venujeme v samostatnom článku.


Legalizácia lietania s dronom


Poskytneme Vám kompletné služby pre legalizáciu komerčného lietania s dronom v najkratšom možnom čase. Kontaktujte nás!

Prihláste sa na teoretický dronový kurz, kde Vám vysvetlíme všetky detaily. Vyberte si termín a miesto školenia, ktoré vám vyhovuje najviac.

Cena kurzov začína na 150 €

Nezáväzná prihláškaPrečítajte si naše ďalšie články:


08.04.2019, napísal: Adam Kacvinský

Pokuty za lietanie s dronom

29.01.2019, napísal: Adam Kacvinský

Prevádzková príručka pre drony

24.08.2018, napísal: Adam Kacvinský

Podnikanie s dronmi - Výkon leteckých prác

Naši spokojní zákazníci