Barion Pixel

Podnikanie s dronmi – Výkon leteckých prác

Titulný obrázok pre článok o možnostiach a náležitostiach komerčného využitia dronov na slovensku
[Zatiaľ neaktualizované podľa novej legislatívy od 1.1.2021] Na našich školeniach sa tak často stretávame s otázkou, aké sú podmienky používania dronov pri podnikaní – pre fotografovanie, letecké meranie, či v poľnohospodárstve. V tomto článku vám prinášame odpoveď. Ak sa dron používa pre komerčnú činnosť – najmä letecké snímkovanie, meračské práce, mapovanie, v poľnohospodárstve a podobne, hovoríme o tzv. výkone leteckých prác, teda letov za úplatu alebo inú odmenu. Povolenie na vykonávanie leteckých prác vydáva Dopravný úrad a má charakter koncesie – povolenia na vykonávanie určitej podnikateľskej činnosti, nie povolenia na vykonanie jedného alebo viacerých individuálnych letov.

Povolenie pre výkon leteckých prác

Prvé povolenie na vykonávanie leteckých prác vydáva Dopravný úrad s platnosťou na jeden rok a je spoplatnené sumou 600 €. Následne je možné požiadať o jeho predĺženie o ďalšie dva roky za poplatok 360 €. Podľa aktuálneho vyjadrenia Dopravného úradu sa toto osvedčenie vydáva na dobu neurčitú, teda nutné je zaplatiť iba jednorázový poplatok 600 € za vydanie licencie.

Pre vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác je potrebné splniť najmä nasledovné požiadavky:

  • Zaevidovať dron na Dopravnom úrade – podobne ako autá alebo pilotované lietadlá, aj drony podliehajú povinnosti zápisu ich technických údajov a fotografí do evidencie Dopravného úradu. Zápis dronu do evidencie UAVna Dopravnom úrade v súčasnosti nie je spoplatnený.
  • Zjednať poistenie dronu – poistenie dronu proti škode spôsobenej 3. osobe je povinné, podobne ako je to s povinným zmluvym poistením u áut.
  • Získať „povolenie pre lietanie s dronom“ – toto povolenie, presnejšie nazvané „Povolenia na lietanie s bezpilotným lietadlom“ získate po úspešnom absolvovaní teoretickej a praktickej skúšky na Dopravnom úrade. Na teoretickú skúšku vás pripravíme na teoretickom kurze pilota dronov, na praktickú skúšku a praktické lietanie na praktickom kurze pilota dronov.
  • Vypracovať prevádzkovú príručku – prevádzková príručka pre výkon leteckých prác je jedinečný dokument vytvorený „na mieru“ pre konkrétnu spoločnosť, schvaľovaný Dopravným úradom. Upravuje činnosť spoločnosti, personálne a materiálne zabezpečenie leteckých prác, spôsob údržby a manipulácie s dronmi spoločnosti, výcvik personálu a iné. Téme prevádzkovej príručky sa podrobne venujeme v samostatnom článku. Prevádzkovú príručku kryjúcu všetky náležitosti vyžadované Dopravným úradom, napríklad aj pre povolenie lietania v noci Vám vypracujeme na mieru od 350 €.

Súhlas na vykonávanie leteckého snímkovania

[Edit 02.03.2019, Adam Kacvinský] Podľa stanoviska MO, ktoré sme získali 1.3.2019, nie je pri vykonávaní foto a video služieb nutné žiadať o Povolenie leteckého snímkovania. Viac sa dočítate v našom článku o zjednodušení lietania s dronom na Slovensku.

Získanie povolenia na vykonávanie leteckých prác nie je na Slovensku posledným krokom v komunikácií s úradmi. Keďže letecké snímkovanie sa na Slovensku považuje za tvorbu utajovaných skutočností, je potrebné požiadať Ministerstvo obrany o vydanie súhlasu s vykonávaním leteckého snímkovania územia SR. Za vykonávanie leteckých prác bez povolenia (napr. akékoľvek letecké snímkovanie za úplatu alebo inú odmenu) môže Dopravný úrad udeliť pokutu do 33 190 €.

Zdieľaj článok na svoje sociálne siete a pomôž nám rásť.
Newsletter
Radi ti budeme zdielať novinky zo sveta dronov, preto prihlás sa na odber nášho emailingu.