Barion Pixel

Vzdušné priestory a maximálne výšky dronov

Titulný obrázok k článku vysvetľujúcemu vzdušné priestory ktoré musí piloto dronov dodržiavať
[EDIT 1.11.2019] – Článok bol upravený podľa najnovšieho rozhodnutia DÚ 2/2019, ktoré upravuje pravidlá lietania s dronmi na Slovensku.
Nad Slovenskom sa nachádza niekoľko typov vzdušných priestorov, pre ktoré je nutné dodržiavať rozličné pravidlá. Všetky tieto priestory sú vyznačené na leteckej mape ICAO v mierke 1:500 000, ktorá by mala byť súčasťou prepravného boxu každého pilota dronov.

Neriadený vzdušný priestor – trieda G

Ako je už z názvu zrejmé, v neriadenom vzdušnom priestore nie sú lietadlá „riadené“ žiadnym dispečerom, lietajú za neustálej vizuálnej kontroly okolitého priestoru. Neriadený vzdušný priestor je, jednoducho povedané, všade mimo riadených a vymedzených vzdušných priestorov. Okrem všeobecných pravidiel lietania s dronom je tu nutné rešpektovať iba maximálnu výšku letu – 120 m nad najvyššou prekážkou v horizontálnom okruhu 30 m a maximálnu horizontálnu vzdialenosť dronu od pilota – 1 km.

Okrsok neriadeného letiska – ATZ

Na leteckej mape Slovenska nájdete taktiež neriadené letiská, väčšinou s trávnatými dráhami. Okolo týchto letísk sú stanovené okrsky neriadených letísk (ATZ z anglického Airfield Traffic Zone), ktoré siahajú horizontálne do vzdialenosti 5,5 km od stredu letiska (ARP letiska) a do výšky 4 000 ft AMSL (t.j. 4 000 stôp nad strednou hladinou mora, čo je približná nadmorská výška 1200 m.n.m.).
V tomto priestore nie je nutné dodržiavať maximálnu výku letu stanovenú pre neriadený vzdušný priestor, avšak je tu možné lietať iba na základe koordinácie letu s prevádzkovateľom daného letiska, ktorý môže určiť ďalšie požiadavky.

V praxi to môže vyzerať tak, že prevádzkovateľ letiska poverí človeka s rádiostanicou a preukazom rádiotelefonistu, ktorý bude počas letu pri Vás a bude komunikovať s ostatnými lietadlami v danom priestore. V našich podmienkach tak bude s dronom možné legálne vyletieť až do výšky približnie 1 km nad zemou!

 

Dron príručka

 

Riadený vzdušný priestor – CTR

Na slovenskej oblohe sa nachádzajú aj riadené vzdušné priestory (tzv. CTR z anglického Control Zone), spravidla v blízkosti veľkých medzinárodných letísk (Bratislava, Piešťany, Žilina, Sliač, Poprad, Košice a Prešov). Od neriadeného vzdušného priestoru sa odlišujú tým, že lietadlá v nich musia dodržiavať pokyny letového dispečera.

V riadenom vzdušnom priesotre platí maximálna výška letu UAV:

Podkategória hobby dronov A1 a A2 – 30 m nad zemou do minimálnej horizontálnej vzdialenosti 3,7 kilometra od stredu (ARP) letiska.
Podkategória hobby dronov A3 – 30 m nad zemou do minimálnej horizontálnej vzdialenosti 5,6 kilometra od stredu (ARP) letiska.
Kategória B komerčných užívateľov dronov – na základe dohody s riadením letovej prevádzky danej oblasti, teoreticky v rámci horizontálnych a vertikálnych hraníc daného vzdušného priestoru.

Mavic dron aprop

Zákaz lietania

Počas letu je potrebné vyhýbať sa zakázaným a aktivovaným vyčleneným vzdušným priestorom (napríklad jadrové elektrárne, niektoré továrne, vojenské strelnice, cvičné priestory a podobne).
Zdroj informácií – v akom vzdušnom priestore som?

Rozdelenie vzdušných priestorov je možné nájsť v už spomenutej leteckej ICAO mape v mierke 1:500 000. Okrem papierovej verzie si ju môžete prezerať a stiahnuť v neoficiálnej verzii aj na webe Openflightmaps.

[EDIT 27.02.2019, Adam Kacvinský] Dnes LPS vydalo VFR manuál, pomocou ktorého si pilot dronov jednoducho dohľadá:
Vzdušné priestory; Telefónne čísla na prevádzkovateľov neriadených letísk a ‘dispečerov’ riadených letísk;
Ochranné pásma a zóny s faunou citlivou na hluk z leteckej prevádzky.

Ďalšie informácie o vzdušných priestoroch sa dozviete na našom kurze, či na webe a v prezentácii Letových prevádzkových služieb SR.

Zdieľaj článok na svoje sociálne siete a pomôž nám rásť.
Newsletter
Radi ti budeme zdielať novinky zo sveta dronov, preto prihlás sa na odber nášho emailingu.