Barion Pixel

Vypracovanie prevádzkovej príručky

Informujte sa

Vymazať

Služba „Vypracovanie prevádzkovej príručky na mieru – tlačená forma“
zahŕňa zabezpečenie povolenia pre výkon leteckých prác na mieru, konkrétne:
• Konzultácia činností, ktoré chcete vykonávať na základe dotazníka alebo
osobného stretnutia;
• Návrh zapracovania činností do prevádzkovej príručky;
• Konzultácia plánovaných postupov s úradmi;
• Tlač prevádzkových príručiek pre každé zariadenie a kópií pre Dopravný úrad;
• Vytvorenie denníka lietadla;
• Kompletizácia a odovzdanie všetkých dokumentov Dopravnému úradu,
• Zaslanie dokumentov klientovi v papierovej a elektronickej forme v príslušnom
počte kópií

Dohodou – Všetky ostatné typy – osobitná cenová ponuka na vyžiadanie.
Pri zapracovaní niekoľkých dronov do prevádzkovej príručky sa konečná cena odvíja
od najťažšieho dronu, ktorý bude do prevádzkovej príručky zapracovaný.

 

Služba „Prevádzková príručka bez personalizácie v e-forme“

zahŕňa:
• Zaslanie základnej prevádzkovej príručky zodpovedajúca požiadavkám podľa
Rozhodnutia Dopravného úradu č. 2/2019 (dokument v e-forme)
• Zapracovanie činností spojených s foto-video službami, inšpekciami a
mapovaním;
• Zapracovanie letov VFR deň a VFR noc;
• Zapracovanie analýzy rizík.

Dohodou – Všetky ostatné typy – osobitná cenová ponuka na vyžiadanie.
Prevádzková príručka bude dodaná v e-forme bez personalizácie. Pri zapracovaní
niekoľkých dronov do prevádzkovej príručky sa konečná cena odvíja od najťažšieho
dronu, ktorý bude do prevádzkovej príručky zapracovaný.