Workshop dronovej legislatívy 2023 (online)

Cieľom dronového workshopu aktuálnej dronovej legislatívy je objasniť aktuálne pravidlá lietania s dronmi na Slovensku. Od 1. januára 2021 je v platnosti nová európska dronová legislatíva, ktorá ovplyvňuje pravidlá lietania aj na území Slovenskej republiky. Problémom však je, že Slovensko nesplnilo 2 základné úlohy, ktoré mu EU dala, preto je situácia pomerne komplikovaná.

Obsahom workshopu bude:

  • Detailné vysvetlenie aktuálnej legislatívy v náväznosti na rozhodnotiue DÚ 2/2019
  • Detailné vysvetlenie princípov novej centrálnej európskej legislatívy
  • Vysvetlenie kategorizácie bezpilotných systémov
  • Objasnenie prevádzky bezpilotných systémov podľa otvorenej a osobitnej kategórie
  • Komunikácia možných budúcich scenárov na Slovensku
  • Priestor na otázky a diskusiu

Workshop bude trvať približne 2 hodiny a prebehne online s využitím platformy WHEREBY. Do e-mailu od nás približne hodinu pred konaním workshopu dostanete link, prostredníctvom ktorého sa pripojíte do online miestnosti. Je to úplne jednoduché, nie je potrebné sa nikde prihlasovať ani nič sťahovať. Počas hovoru budete mať nazdieľanú prezentáciu školiteľa a budete mať možnosť použiť Váš mikrofón či kameru na interakciu s ním.

Menu