Využitie leteckej fotogrametrie s dronom


16.09.2019, napísal: Adam Kacvinský

Ako vedia drony uľahčiť rôzne činnosti v oblasti geodézie a kartografie, lesníctva či v poľnohospodárstve? Ako prebieha 3-dňové školenie leteckej fotogrametrie a na čo všetko vás pripraví? To sa dočítate v tomto blogovom príspevku.

Letecká fotogrametria s využitím dronu má široké uplatnenie v rôznych oblastiach. Tento typ fotogrametrie sa za posledné roky začal využívať pomerne bežne - napríklad pri objemových meraniach neforemných hmôt, tvorbe 2D a 3D modelov rozsiahlych oblastí, alebo pri tvorbe presných geodetických podkladov. 

Objemové merania aj mapovanie

V lesníctve sa letecká fotogrametria využíva hlavne na objemové merania drevnej hmoty a na multispektrálne analýzy, vďaka ktorým je možné určiť vitalitu jednotlivých porastov, riziko možného požiaru ale aj mnoho iného. 

V poľnohospodárstve si našli drony svoje uplatnenie napríklad pri vytváraní podkladov pre presnú aplikáciu ochranných prostriedkov a hnojív.  Fotogrametrické lety sú veľmi nápomocné aj pri likvidácii škôd po živelných pohromách, vďaka aktuálnosti dát je možné vyhodnotiť škody na poliach a lesoch veľmi rýchlo a exaktne. 

V geodézii a kartografii našla letecká fotogrametria veľké využitie vďaka obrovskej hustote nameraných bodov a ich vysokej presnosti. V kombinácii s bezpilotnými prostriedkami je letecká fotogrametria veľmi jednoduchým a rýchlym pomocníkom pre geodetov, ktorí dokážu zmapovať desiatky až stovky hektárov v priebehu jedného dňa.

Výhody leteckej fotogrametrie

Nespochybniteľnou výhodou využívania multirotorových a fixed-wing bezpilotných prostriedkov pri fotogrametrii je úspora času. To, čo trvá pri tradičnom pozemnom mapovaní niekoľko dní, zvládne bezpilotné zariadenie obsluhované 1 zaškoleným operátorom za niekoľko desiatok minút letu. A naviac s rovnakou presnosťou a s výrazne širšími možnosťami využitia nazbieraných dát.

Moderná letecká fotogrametria 

Moderná letecká fotogrametria pozostáva z dvoch častí: 

1. Zber dát 

S možnosťami dnešnej techniky to nie je žiadna “raketová veda”. Budete k tomu potrebovať dron s kvalitnejšou optikou, vhodný je napríklad Phantom 4 od firmy DJI a aplikáciu na tvorbu letových plánov, napríklad PIX4D mapper.


2. Spracovanie dát

K nazbieraným dátam vytvoríte pridanú hodnotu vďaka softvérovým nástrojom. Naučte sa ich používať správne a efektívne počas našich kurzov dronovej fotogrametrie!Kurzy dronovej fotogrametrie

Pripravili sme pre vás kompletný kurz, na ktorom sa naučíte všetko potrebné pre bezpečné a efektívne vykonávanie fotogrametrických činností s dronom. Je rozdelený na 5 samostatných modulov, takže sa ho môžu zúčastniť ako laici, tak profesionáli, ktorí sa chcú zdokonaliť v konkrétnej činnosti.

Viac informácií sa dozviete v časti Kurz fotogrametrie s dronom

Cena a osnova školenia (PDF)  Prečítajte si naše ďalšie články:


03.03.2020, napísal: Adam Kacvinský

Ako prebiehalo predchádzajúce fotogrametrické školenie

24.08.2018, napísal: Adam Kacvinský

Podnikanie s dronmi - Výkon leteckých prác

Naši spokojní zákazníci