Kurz merania a mapovania s dronom

Najbližší termín kurzu je 23. až 25.05.2022

Kurz merania a mapovania s dronom sa skladá z 5 samostatných modulov. V priebehu 51 hodín lekcií sa pozrieme na základnú teóriu, ukážeme si ako prebieha zber dát a ich následné spracovanie. V nadväzujúcich kurzoch tieto dáta skombinujeme napríklad s laserovým skenovaním, či využijeme pri zisťovaní stavu poľnohospodárskych plodín.

Presnosť merania, významná úspora času a rozsah možností využitia nazbieraných dát. To je sú hlavné výhody využitia multirotorových a fixed-wing bezpilotných prostriedkov geodetmi, architektmi, 3D grafikmi, poľnohospodármi či lesníkmi.

Moduly

5 samostatných modulov

Pre laikov je určených 5 na seba nadväzujúcich kurzov, ostrieľaný profesionál si vyberie konkrétny modul pre prehĺbenie zručností.

Interaktívny
prístup

Na kurz si môžete priniesť vlastný notebook a dron, dáta získate a spracujete spolu s lektorom. Celý postup od nás dostanete aj v podobe skrípt, aby ste po kurze na nič nezabudli.

dron ľudia

Lektor so 6 rokmi skúseností

Kurz povedie vyštudovaný geodet a fotogrameter, ktorý spolupracuje pri vývoji fotogrametrického softvéru a školí budúcich dronových profíkov.

Rozdelenie modulov

Modul č. 1 – Základy geodézie pre leteckú fotogrametriu – teória

  • Časový rozsah: 3 hodiny
  • Dátum: 23.05.2022

Modul č. 2 – Základné školenie leteckej fotogrametrie

  • Časový rozsah: 20 hodín
  • Dátum: 23. až 25.05.2022

Modul č. 3 – Pokročilé spracovanie fotogrametrie

  • Časový rozsah: 4 hodiny
  • Bude určený počas základného modulu kurzu

Modul č. 4 – Kombinácia leteckej fotogrametrie, pozemnej fotogrametrie a laserového skenovania

  • Časový rozsah: 12 hodín
  • Bude určený počas základného modulu kurzu

Modul č. 5 – Fotogrametria pre poľnohospodárov

  • Časový rozsah: 12 hodín
  • Bude určený počas základného modulu kurzu

Moderná letecká fotogrametria pozostáva z 2 častí

1. Zber dát

S možnosťami dnešnej techniky to nie je žiadna “raketová veda”. Budete k tomu potrebovať dron s kvalitnejšou optikou, vhodný je napríklad Phantom 4 od firmy DJI a aplikáciu na tvorbu letových plánov, napríklad PIX4D mapper.

2. Spracovanie dát

K nazbieraným dátam vytvoríte pridanú hodnotu vďaka softvérovým nástrojom. Najlepšie výsledky dosiahnete s RealityCapture, Agisoft Metashape Pro či Pix4Dmapper. Prvý z nich zastrešuje spolu s teóriou, praktickým lietaním a dohľadom nad celým kurzom Jakub Vanko, pre školenie Agisoftu a Pix4D využívame externých školiteľov.

Podrobná osnova a cenník fotogrametrického školenia

Stiahnite si nižšie uvedenú osnovu školenia vo formáte PDF s dodatočnými informáciami. Pre bližšie informácie a prihlásenie na školenie nás prosím kontaktujte!

Nezáväzná prihláška

Dronová fotogrametria zaznamenáva v posledných rokov rýchly rozvoj – hlavne v rozvinutých krajinách. Využíva sa napríklad pri objemových meraniach neforemných hmôt, tvorbe 2D a 3D modelov rozsiahlych oblastí, alebo pri tvorbe presných geodetických podkladov. Viac sa dočítate v našom článku Využitie leteckej fotogrametrie s dronom.

Menu