Prevádzková príručka pre drony


29.01.2019, napísal: Adam Kacvinský

Čo prevádzková príručka vlastne je, na čo slúži a z čoho sa skladá? Odpoveď na tieto otázky nájdete v niekoľkých nasledujúcich odsekoch.

Pre získanie Povolenia na vykonávanie leteckých prác je potrebné Dopravnému úradu predložiť, okrem iného, vypracovanú prevádzkovú príučku. Tá upravuje vnútorné postupy pri „komerčnom lietaní“ s dronom – výcvik a úlohy jednotlivých zamestnancov, spôsob vykonávania leteckých prác, analýzu rizík a údržbu dronov spoločnosti.

Rozsah prevádzkovej príručky

Rozsah prevádzkovej príručky je spravidla niekoľko desiatok strán. Ten závisí od používaného počtu a typov dronov, vykonávaných činností a od počtu zamestnancov spoločnosti. Veľký počet strán však ešte nie je zárukou kvalitne vypracovanej prevádzkovej príručky.

Dôležitý je obsah a forma

Dopravný úrad si pri posudzovaní prevádzkovej príručky potrpí na to, aby bola „šitá na mieru“ konkrétnej spoločnosti. Prevádzkovú príručku je potrebné písať ako jednoduchý manuál leteckých prác určený pre laikov, kde je možné nájsť odpovede na praktické otázky, akými sú napríklad:

  • Aké pravidlá lietania platia vo vzdušnom priestore, v ktorom sa práve nachádzame?
  • Ako posúdiť, či bude o niekoľko dní vhodné počasie pre vykonanie leteckých prác?
  • Akým spôsobom zistiť momentálne obsadenie vzdušného priestoru?
  • Ako vykonať predletovú prehliadku dronu?
  • Ako pripraviť akumulátory dronu na dlhšie skladovanie?
  • Ako postupovať v prípade nehody alebo škodovej udalosti?


Zmeny prevádzkovej príručky

Dôležitou súčasťou prevádzkovej príručky je tiež tzv. zmenová služba, teda spôsob, akým sa vykonávajú jej potrebné zmeny v prípade výmeny dronu, zmeny v organizačnej štruktúre spoločnosti či zmeny legislatívy. Väčšina takýchto zmien podlieha následnému schváleniu Dopravným úradom.

Výnimky pri dodržiavaní všeobecných pravidiel lietania

Na základe prevádzkovej príručky je tiež možné sa do istej miery odchýliť od všeobecných pravidiel lietania s dronmi, napríklad od hranice minimálnej vzdialenosti od osôb, vozidiel či objektov. Taktiež je možné lietať v noci. Takéto výnimku však musia byť najprv schválené individuálne konkrétnym úradom s ohľadom na typ a vybavenie dronu, možné riziká či výcvik personálu.


Vypracovanie prevádzkovej príručky

Prevádzkovú príručku Vám vypracujeme "na mieru" v rekordne krátkom čase. Zapracujeme tam aj postupy, na základe ktorých vám DÚ povolí lietať aj bližšie k budovám a osobám, ako je stanovených 50 m, či lietať v noci.

Viac info
Prečítajte si naše ďalšie články:


08.04.2019, napísal: Adam Kacvinský

Pokuty za lietanie s dronom

24.08.2018, napísal: Adam Kacvinský

Podnikanie s dronmi - Výkon leteckých prác

Naši spokojní zákazníci