Kurz fotogrametrie s dronom

Presnosť merania, významná úspora času a rozsah možností využitia nazbieraných dát. To je sú hlavné výhody využitia multirotorových a fixed-wing bezpilotných prostriedkov geodetmi, architektmi, 3D grafikmi, poľnohospodármi či lesníkmi. 

51 hodín lekcií dronovej fotogrametrie

Pozrieme sa na základnú teóriu, ukážeme si ako prebieha zber dát a ich následné spracovanie. V nadväzujúcich kurzoch tieto dáta skombinujeme napríklad s laserovým skenovaním, či využijeme pri zisťovaní stavu poľnohospodárskych plodín.

Budúci profesionálny fotogrameter sa môže tešiť na:

5 samostatných modulov
Pre laikov je určených 5 na seba nadväzujúcich kurzov, ostrieľaný profesionál si vyberie konkrétny modul pre prehĺbenie zručností.
Interaktívny prístup
Na kurz si môžete priniesť vlastný notebook a dron, dáta získate a spracujete spolu s lektorom. Celý postup od nás dostanete aj v podobe skrípt, aby ste po kurze na nič nezabudli.
Lektor so 6 rokmi skúseností
Jakub Vanko je vyštudovaný geodet a fotogrameter. Vedie geodetickú spoločnosť, spolupracuje pri vývoji fotogrametrického softvéru a školí budúcich dronových profíkov.

Rozdelenie modulov:

Modul č. 1 - Základy geodézie pre leteckú fotogrametriu - teória

Časový rozsah: 3 hodiny
Dátum: 15. jún 2020

Modul č. 2 - Základné školenie leteckej fotogrametrie

Časový rozsah: 20 hodín
Dátum: 15. až 17. jún 2020

Modul č. 3 - Pokročilé spracovanie fotogrametrie

Časový rozsah: 4 hodiny
Dítum: 22. jún 2020

Modul č. 4 - Kombinácia leteckej fotogrametrie, pozemnej fotogrametrie a laserového skenovania

Časový rozsah: 12 hodín
Dátum: 22. až 23. jún 2020

Modul č. 5 - Fotogrametria pre poľnohospodárov

Časový rozsah: 12 hodín
Dátum: 29. až 30. jún 2020


Moderná letecká fotogrametria pozostáva z 2 častí: 

1. Zber dát 

S možnosťami dnešnej techniky to nie je žiadna “raketová veda”. Budete k tomu potrebovať dron s kvalitnejšou optikou, vhodný je napríklad Phantom 4 od firmy DJI a aplikáciu na tvorbu letových plánov, napríklad PIX4D mapper.

2. Spracovanie dát

K nazbieraným dátam vytvoríte pridanú hodnotu vďaka softvérovým nástrojom. Najlepšie výsledky dosiahnete s RealityCaptureAgisoft Metashape Pro či Pix4Dmapper. Prvý z nich zastrešuje spolu s teóriou, praktickým lietaním a dohľadom nad celým kurzom Jakub Vanko, pre školenie Agisoftu a Pix4D využívame externých školiteľov.Podrobná osnova a cenník fotogrametrického školenia

Stiahnite si nižšie uvedenú osnovu školenia vo formáte PDF s dodatočnými informáciami. Pre bližšie informácie a prihlásenie na školenie nás prosím kontaktujte!

Cena a osnova školenia (PDF)

Najčastejšie otázky

Dronová fotogrametria zaznamenáva v posledných rokov rýchly rozvoj - hlavne v rozvinutých krajinách. Využíva sa napríklad pri objemových meraniach neforemných hmôt, tvorbe 2D a 3D modelov rozsiahlych oblastí, alebo pri tvorbe presných geodetických podkladov. Viac sa dočítate v našom článku Využitie leteckej fotogrametrie s dronom.

Najvýraznejšou výhodou využívania multirotorových a fixed-wing bezpilotných prostriedkov pri fotogrametrii je úspora času. To, čo bežne trvá pri "tradičnom" pozemnom mapovaní aj niekoľko dní, zvládne dron obsluhovaný 1 zaškoleným operátorom za niekoľko desiatok minút letu. A naviac s rovnakou presnosťou a s výrazne širšími možnosťami využitia nazbieraných dát. Viac sa dočítate v článku Využitie leteckej fotogrametrie s dronom.


Toto bude naše druhé školenie dronovej fotogrametrie. Prvé, "pilotné", školenie trvalo 3 dni a skladalo sa zo 4 hodín teoretickej prípravy, 2 hodín lietania a 14 hodín spracovania dát. Na základe spokojnosti účastníkov a ich feedbacku sme kurz dronovej fotogrametrie rozdelili na 5 samostatných častí a výrazne rozšírili, primárne o "pokročilé moduly". Ako toto školenie prebiehalo sa dozviete v článku 1. školenie fotogrametrie s dronom.

Školenie sa uskutoční na strednom Slovensku, s najväčšou pravdepodobnosťou v Dubnici nad Váhom. Túto informáciu Vám potvrdíme v dostatočnom predstihu pred konaním školenia. Pre ďalšie informácie nás prosím kontaktujte

Všetci naši lektori sú operátori dronov a vyštudovaní geodeti s minimálne 6 ročnou praxou. Školenie bude viesť Jakub Vanko, viac informácií o ňom získate v karte O nás, ostatných lektorov Vám predstavíme v dostatočnom predstihu pred konaním školenia.  

Najbližší termín školenia zatiaľ nie je určený. Akonáhle sa situácia spojená so šírením vírusu COVID-19 stabilizuje a ukľudní, termín oznámime. Ak máte o takéto školenie nezáväzný záujem, prosím napíšte nám a akonáhle bude jasný termín konania tohto kurzu, zašleme Vám informačný e-mail!

Všetky aktuálne informácie o priemyselnej bezpečnosti (priemyselnej previerke) sa dozviete v článku Zlom v legislatíve dronov - vyhlásenie NBÚ o bezpečnostnej previerke.

Naši spokojní zákazníci