Povolenie pre výkon leteckých prác

Chcete využívať dron pri podnikaní? Zabezpečíme pre vás všetko potrebné k získaniu povolenia na vykonávanie leteckých prác s bezpilotným prostriedkom. Delegujte to na nás, vy sa zatiaľ naplno venujte svojmu biznisu.

Prečo je to výhodné?

Prevádzková príručka na mieru
Príručku prispôsobíme činnostiam, ktoré s dronmi budete vykonávať.
Lietanie v blízkosti osôb a budov
Budete môcť lietať aj v menšej vzdialenosti, ako je stanovených 50 m od osôb a budov, alebo v husto zastavaných oblastiach.
Zaistíme všetko potrebné
Celý proces získania povolenia vybavíme za vás. Bez toho, aby ste museli strácať čas na úradoch.

Ako to bude prebiehať?

Stretneme sa s vami
  • Prekonzultujeme činnosti, ktoré chcete vykonávať;
  • Navrhneme, ako to zapracovať do dokumentácie.
Odkonzultujeme
  • Všetky plánované postupy s úradmi.
Vypracujeme a pripravíme
  • Prevádzkovú príručku na mieru;
  • Denník lietadla, zápisník letov a kontrolné zoznamy.
Skompletizujeme
  • A odovzdáme všetky dokumenty na Dopravný úrad.

Čo je prevádzková príručka?

Je to 40 až 80 stranový dokument vytvorených na mieru pre vašu spoločnosť. Obsahuje okrem iného zoznam pilotov, používaných zariadení a presný postup činností, ktoré budete s dronmi vykonávať.

Čo vám takto vypracovaná prevádzková príručka umožní?

  • Odchýliť sa od všeobecných pravidiel lietania s dronmi. To znamená, že lietať budete môcť aj menšej vzdialenosti, ako je 50 m od osôb, budov, stavieb a plavidiel
  • Vykonať let v oblasti intravilánov a husto zastavaných oblastí
  • Vykonať let v riadených a inak obmedzených vzdušných priestoroch
  • Za určitých podmienok taktiež lietať v noci a mimo priameho dohľadu pilota

Najčastejšie otázky

Pre legálne využívanie dronov pri podnikaní je nutné mať zapísanú túto činnosť v Obchodnom registri. Konkrétne ide o viazanú živnosť - Letecké práce s UAV v kategórii malé a ľahké UAV s prevádzkovou hmotnosťou najviac 150 kg.Zapísať si ju môže živnostník, obchodná spoločnosť, či občianske združenie, ktoré je držiteľom Povolenia pre výkon leteckých prác (tzv. licencie na letecké práce).

Na získanie povolenia vykonávať letecké práce s bezpilotnými prostriedkami je nutné byť držiteľom „licencie pilota dronov“ (odberne nazývaného Povolenie na lietanie lietadla spôsobilého lietať bez pilota), dron mať poistený na škodu voči 3. osobám, mať ho zaevidovaný na Dopravnom úrade a doložiť, okrem iných dokumentov, aj prevádzkovú príručku.

Nie, na základe stanoviska Ministerstva Obrany, ktoré sme získali 1.3.2019, nie je pri vykonávaní foto a video služieb nutné žiadať o Povolenie leteckého snímkovania.

Táto povinnosť sa týka iba subjektov, ktoré vykonávajú letecké meračské snímkovanie a letecký diaľkový prieskum Zeme. Teda činnosti pre kartografické a geodetické účely. Pre foto a video služby, kde patrí fotografovanie, vytváranie videí a prieskum pre marketingové účely, účely poľnohospodárstva, stavebníctva a pod., nie je potrebné byť držiteľom osvedčenia o priemyselnej bezpečnosti.

Naši spokojní zákazníci