Teoretický kurz pre lietanie s dronom

V priebehu dvoch dní vás pripravíme na úspešné zloženie teoretickej skúšky na Dopravnom úrade. Školenie je zamerané na to, aby ste efektívne získali know-how od ľudí, ktorí majú s lietaním bohaté skúsenosti.

Úspešné zvládnutie teoretickej skúšky je prvým krokom k legálnemu využívaniu dronov pri podnikaní.

Cena teoretického školenia je 180 €

Čo je súčasťou teoretického školenia?

Štúdijné materiály
Dostanete „skriptá“ vypracované špeciálne podľa najnovších požiadaviek Dopravného úradu.
Interaktívny prístup
Prednášky kombinujeme s videami a užitočnými webmi. Vedomosti si overíte v našom online teste s viac ako 500 otázkami.
Prihlásenie na teoretickú skúšku
Prihlášky spolu vypíšeme priamo počas školenia. Následne ich za vás odovzdáme na Dopravnom úrade.

Čomu sa budeme venovať

Príprava na 6 okruhov teoretickej skúšky:
  1. Letecké právo a postupy riadenia letovej prevádzky;
  2. Všeobecné vedomosti o lietadlách;
  3. Letové výkony lietadla a plánovanie letu;
  4. Meteorológia;
  5. Prevádzkové postupy;
  6. Základy letu.
Teoretická príprava na praktickú skúšku:
  • Orientáca v leteckej ICAO mape; 
  • Všeobecné znalosti z oblasti UAV;
  • Praktické skúsenosti s prevádzkou dronov.

Najbližšie termíny teoretických školení:

10. - 11.04.2020 | ONLINE

Najbližšie termíny skúšok na Dopravnom úrade:

20. - 24.04.2020 | Bratislava
18. - 22.05.2020 | Bratislava

Nezáväzná prihláška

Najčastejšie otázky

Skúšku z teoretických vedomostí absolvujete na Dopravnom úrade v Bratislave. Test sa vykonáva na počítači, kde vám program automaticky vygeneruje otázky ku každému zo 6 skúšaných okruhov. Všetky otázky sú uzavreté s 3 možnosťami, správna je stále iba 1 z nich. Pre úspešné splnenie skúšky je nutné získať minimálne 75 % správnych odpovedí z každého okruhu.

Ak sa vám nepodarí získať z niektorého okruhu dostatok správnych odpovedí, test môžete na ďalšom termíne skúšky opakovať. Na opravnom termíne sa vrátite už iba ku konkrétnemu nesplnenému okruhu, nebudete opakovať celú skúšku. Zúčastniť sa môžete 1. riadneho termínu a ďalších 3 opravných pokusov. Ak skúšku v rámci týchto termínov nespravíte, musíte všetky predmety absolvovať znova s prestávkou 12 mesiacov.

V priebehu niekoľkých dní vás budeme telefonicky kontaktovať ohľadom plánovaných činností, ktoré s dronom chcete vykonávať, informácií o type dronu, s ktorým plánujete v blízkej budúcnosti lietať a pod. Neskôr, niekoľko dní pred plánovaným termínom školenia, vám na uvedenú e-mailovú adresu zašleme všetky podrobné informácie vrátane presnej adresy školenia, času začiatku, priebehu a praktických informácií. 

Na teoretickom školení vám naučíme, ako správne pracovať s ICAO mapou. To je prvá časť praktickej skúšky. Druhá časť praktickej skúšky sa skladá z overenia schopností ovládať dron počas letu. Tú si inšpektor Dopravného úradu overuje počas niekoľkých letových cvičení. Najčastejšie sa jedná o obrazce, pozdĺž ktorých je potrebné letieť v určitej výške a polohe prednej časti dronu voči pilotovi či svetovým stranám. Na teoretickej skúške Vám ukážeme, ako najčastejšie vyzerajú tieto obrazce, aké ďalšie úlohy sú vyžadované od operátora dronu, či na čo si dať na skúške pozor. 

Naši spokojní zákazníci